Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

CẤU TRÚC PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌCHoạt động nghiên cứu khoa học là một dạng của hoạt động nhận thức. Trong hoạt động này, chủ thể nhận thức là nhà khoa học, đối tượng nhận thức là đối tượng của khoa học, kết quả nhận thức là những tri thức khoa học. Quá trình nhận thức trong hoạt động khoa học là quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được thể hiện thông qua một công trình.
Cấu trúc phương pháp luận khoa học nhìn chung được hình dung như sau:

- Phương pháp luận đối tượng: Lý giải về đối tượng của khoa học.
- Phương pháp luận nghiên cứu: Lý giải các phương pháp nghiên cứu tiếp cận đối tượng.
- Phương pháp luận trình bày: Lý giải cách trình bày kết quả nghiên cứu thành một công trình.
Sử học là một khoa học nên cấu trúc phương pháp luận sử học cũng tuân theo cấu trúc chung của phương pháp luận khoa học gồm:
- Phương pháp luận đối tượng: Là những lý giải về “lịch sử” với tư cách là đối tượng nghiên cứu của nhà sử học, tồn tại độc lập khách quan với nhà sử học.
- Phương pháp luận nghiên cứu: Lý giải cách tiếp cận lịch sử của nhà sử học.
- Phương pháp luận trình bày: Lý giải cách trình bày kết quả nghiên cứu để cấu thành tác phẩm lịch sử.

1 nhận xét:

  1. Nguyễn Khắc Hạnh00:24 4 tháng 5, 2014

    Em hoàn toàn thống nhất.

    Trả lờiXóa

CHÀO BẠN! NẾU CÓ THẮC MẮC HOẶC ĐÓNG GÓP, XIN ĐỂ LẠI Ý KIẾN BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. CHÚNG TÔI RẤT VUI VÌ BẠN ĐÃ GHÉ THĂM!