Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

VỀ VIỆC TRUNG QUỐC CHIẾM MỘT PHẦN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAMMai Hoa tổng hợp
Tháng 01 năm 1988, CHND Trung Hoa đã huy động một lực lượng hải quân gồm nhiều tàu khu trục và tàu tên lửa xuất phát từ Hải Nam tiến xuống phía Nam, trong đó có 4 chiếc đến khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, khiêu khích và cản trở hoạt động các tàu vận tải của Việt Nam trong khu vực biển gần bãi đá Chữ Thập và bãi đá Châu Viên[1], xâm chiếm tại bãi đá Chữ Thập[2] và Châu Viên, xây nhà, cắm cờ Trung Quốc trên hai đảo này, làm bàn đạp để mở rộng các hành động lấn chiếm trên quần đảo. Lực lượng tàu chiến này đặt dưới sự chỉ huy của một Bộ Tư lệnh đặc biệt được thành lập để tổ chức triển khai chiến dịch đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

VỀ MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG THỜI CHỐNG PHÁP: Chiến khu Láng LeChiến khu Láng Le - Bàu Cò: Gọi là chiến khu Láng Le vì đây là một vùng đầm lầy có nhiều chim lele tụ tập. Láng Le - Bàu Cò nằm trên bờ rạch Láng Le và rạch Cái Tăm cách Sài Gòn khoảng 20km về phía Tây Nam, giáp ranh xã Tân Nhựt và khu kinh tế mới Lê Minh Xuân chạy đến Gò Xoài, Vườn Thơm. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đây là vùng căn cứ cách mạng nổi tiếng, nhân dân ở đây sớm có truyền thống đấu tranh yêu nước nồng nàn.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Khái niệm QUÂN KHU 6QUÂN KHU 6, tổ chức hành chính QS theo vùng lãnh thổ, QK6 có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở cực Nam Trung Bộ trong KCCP và KCCM. Thành lập 1961, trên cơ sở các tỉnh thuộc Nam Liên khu 5 với tên gọi T6, do BTL Miền (B2) trực tiếp chỉ đạo, gồm 7 tỉnh: Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tuyên Đức, Lâm Đồng, Đắc Lắc và Quảng Đức (tỉnh do chính quyền Sài Gòn thành lập 1959, gồm 3 huyện của Đắk Nông ngày nay). Địa bàn QK6 thay đổi nhiều: cuối 1961, tách Lâm Đồng, Quảng Đức để cùng Phước Long (tách từ Quân khu 7) thành lập Khu 10 (còn gọi là Quân khu 10 hay T10), do BTL Miền (B2) trực tiếp chỉ đạo. 10.1963, QK6 có thêm các tỉnh Khu 10 (do Khu 10 giải thể) và tách các tỉnh Khánh Hoà, Đắc Lắc về Quân khu 5.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Khái niệm QUÂN KHU 5QUÂN KHU 5, tổ chức hành chính QS theo vùng lãnh thổ, QK5 có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh ở miền Trung, miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thành lập 1.1949 (hợp nhất Chiến khu 5, Chiến khu 6 và Phân khu 15) thành Liên khu 5. Ngày truyền thống 16.10.1945. Từ 1945-1960, địa bàn QK5 được tổ chức thành Chiến khu 5 (Khu 5) gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, các vùng phía Đông tỉnh Kon Tum, Gia Lai; Chiến khu 6 (Khu 6) gồm các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Viên, Đồng Nai Thượng và Phân khu 15 gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, các vùng phía Tây tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. 27.7.1961,

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 21 VÀ ĐƯỜNG LỐI HOÀN THÀNH SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG MIỀN NAMTháng 6 - 1973, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp Hội nghị lần thứ 21* (đợt 1) và tháng 10-1973 (họp đợt 2), ra Nghị quyết về "Thắng lợi vĩ đại cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới". Trung ương Đảng nhất trí với nhận định của Nghị quyết Quân ủy Trung ương tháng 6 - 1973 đã được Bộ Chính trị thông qua, về hai khả năng: Hoặc do đấu tranh tích cực của ta trên ba mặt chính trị, quân sự, ngoại giao mà ta có thể từng bước buộc địch phải thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam, hoà bình được lập lại, hoặc ta phải tiến hành chiến tranh cách mạng gay go, quyết liệt để đánh bại địch, giành thắng lợi hoàn toàn. Trung ương khẳng định: "Con đường cách mạng của miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công".